Zonder verschil geen verschilmaker: inclusie en diversiteit binnen een creatief bureau

januari 26, 2021

De moord op George Floyd en daarop volgende protesten zijn alweer een paar maanden geleden, maar werken aan een inclusieve bedrijfscultuur is voor ons nog aan de orde van de dag. We hebben, na onze training van Nadine Ridder, een flinke actielijst opgesteld waarmee we als creatief bureau werken aan onze blinde vlekken. We laten zien welke stappen we tot nu toe hebben gezet, en wat andere bureaus daaraan kunnen hebben.

Werk aan de winkel 
Bij Multitude werken we al jaren voor organisaties die strijden voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, diversiteit in de samenleving een inclusieve toekomst. Maar eigenlijk denken ook wij pas sinds vorig jaar bewust na over hoe onze inclusiestrategie als creatief bureau eruit ziet. Hoewel diversiteitsbeleid iets positief is, kan het in de praktijk juist tot identiteitspolitiek en onbewuste vooroordelen leiden als het niet goed wordt ingezet. Het gaat dan niet meer om vaardigheden, maar puur om het vertegenwoordigen van bepaalde profielen. Natuurlijk willen wij ook divers talent aanspreken, maar nog liever willen we dit doen met de juiste intentie en communicatie.

Om divers talent te kunnen aanspreken moet divers talent zich wel thuis voelen in je bedrijf. Zijn we divers genoeg op het gebied van gender, leeftijd, etniciteit, culturele achtergrond, geloof, beperking en meer? En hoe gaan we met deze verschillen om?

Met de actielijst als houvast werken we actief aan diverse onderdelen zoals onze visie & beleid, bedrijfscultuur en bewustwording. Maar ook binnen ons team, ons merkverhaal, (werk)processen & systemen en de producten en diensten die we als creatief bureau aanbieden. Op elk gebied hebben we actiepunten geformuleerd, toegekend aan verschillende teamleden, met een bijbehorende deadline. Zo zorgen we ervoor dat het momentum groot blijft en de urgentie niet afneemt. Dat lukt niet altijd, maar we proberen elkaar wel accountable te houden. En omdat we allemaal verantwoording nemen voor een inclusieve toekomst van ons bureau, creëert dat ook een gevoel van eenheid en belang binnen het team. Win-win!

Kijk eens in de spiegel
Één van de blinde vlekken waar we op werden gewezen tijdens de diversiteitstraining was ons taalgebruik in vacatureteksten. Onbewust presenteerden we een bureaucultuur die niet even inclusief overkwam als we zouden willen. Kan gebeuren natuurlijk, maar als je dit soort blinde vlekken eenmaal ziet, gaat het balletje rollen. Nu denken we bijvoorbeeld bewuster na over welke leveranciers en partners we uitzoeken, welke taal en tone-of-voice we hanteren en hoe bepaalde ontwerpkeuzes op diverse doelgroepen overkomen.

Naast het doorvoeren van inclusie- en diversiteitsdoelstellingen bij projecten voor huidige opdrachtgevers, streven we ook bewust naar nieuwe samenwerkingen en projecten die actief bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. Op dit moment zetten we ons in voor o.a.:

 • Emma at Work (arbeidsbemiddeling voor (chronisch) zieke of lichamelijk beperkte jongeren)

 • Women Inc (kansengelijkheid voor iedereen)

 • OpenEmbassy (online helpdesk voor nieuwkomers)

 • Kansfonds (stichting voor kwetsbare minderheden)

 • JongPIT (voor en door jongeren met een chronische aandoening)

 • Mohamed Teeri (helpt als sociaal werker probleemjongeren het roer om te gooien)

Ga voor wat je nog niet kent
In bijna al onze projecten werken we met fotografen (of stockbeeld), audiomateriaal, voice-overs en lettertypemakers. Ook daar kunnen een hoop blinde vlekken optreden. En wat dacht je van het kiezen van eindgebruikers, of het schrijven van strategieën (zoals persona’s) waarmee je die eindgebruikers leert kennen? Bij elke keuze die je maakt bestaan de voor de hand liggende, binaire opties, maar je kunt ook rekening houden met stemmen en representaties die non-binair en divers zijn. Bij iedere keuze, ontstaat ook weer een nieuwe vraag. Is ons werk bijvoorbeeld wel toegankelijk genoeg voor gebruikers met mogelijke beperkingen?

Om je alvast op weg te helpen, geven we wat tips voor inclusieve en diverse fotografie & stockmateriaal:

 • Broadly, het vrouwenplatform van Vice, lanceerde in 2019 The Gender Spectrum Collection, een fotocollectie gemaakt door niet-binaire en transseksuele personen

 • Disbility Images is een specifieke beeldcollectie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

 • Op zoek naar een artistieke fotocollectie van Europa? Photocase uit Berlijn biedt een sterk variërend aanbod

 • Budgetvriendelijke oplossing? Ga naar StockPhotoSecrets voor beelden van minder valide personen

Op zoek naar Black Owned Type Foundries? Kijk eens naar deze:

 • Tre Seals runt Vocal Type Co en ontwerpt fonts die zijn geïnspireerd door minderheidsculturen – en in het bijzonder door bewegingen voor sociale rechtvaardigheid

 • Frank Abediaye is de oprichter van Velvetyne Type Foundry en ontwerper van vele funky open-source fonts

 • Joshua Darden ontwerpt met zijn team in The Darden Studio fonts als resultaat van serieus onderzoek

Wat kun je als bureau doen om inclusiever te werken? 
Begin bij het begin; lees, luister en leer. Verken de betekenis van begrippen rondom diversiteit en inclusie. Ga met elkaar in gesprek en leer elkaar beter kennen. Bepaal een persoonlijke definitie van inclusie die voor jouw bedrijfscultuur goed werkt. En bespreek ook waarom je het doet. Het antwoord op de waarom-vraag wordt de motivatie van je organisatie en zorgt ervoor dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Heb je als doel om als bedrijf creatiever en innovatiever te worden door meer mensen met uiteenlopende visies en talent aan te nemen? Of vind je dat jouw organisatie een realistische afspiegeling moet zijn van de samenleving? Alle redenen zijn goed, maar zorg er wel voor dat je blinde vlekken leert herkennen en erkennen.

Iedereen heeft blinde vlekken. Het belangrijkste is dat je een open en veilige sfeer creëert waarbinnen werknemers hun blinde vlekken met elkaar durven delen en er iets aan willen veranderen. Zorg dat werknemers begrijpen en geloven dat blinde vlekken per definitie niet fout zijn, maar een aanleiding tot verandering. En zorg dat je hierover transparant durft te communiceren, zowel intern als extern.

Ook wij hebben zelf nog veel te leren en verbeteren. De weg naar diversiteit en inclusie is lang, en zeker niet lineair. Soms kan het voelen als twee stappen vooruit en een stap terug. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons netwerk regelmatig up to date te houden over de stappen die wij als creatief bureau hierin maken.

Inclusie bereiken we samen

Kom jij wanneer het weer kan een keer bij ons in de studio spreken over een onderwerp dat belangrijke thema’s onder de aandacht brengt? Of heb je tips op het gebied van evenementen die wij dit jaar met ons team kunnen bezoeken?

Stuur Rozemarijn een bericht!