Van verzamelvat naar visie: toekomstscenario’s voor tweedewereldoorlog.nl

april 11, 2024

Een bekende les luidt: een jack of all trades is een master of none. Wie alles wil doen, levert half werk. Dit geldt ook voor het maken van websites, waarbij het essentieel is scherpe keuzes te maken. Zonder deze keuzes eindig je met iets waar niemand op tegen kan zijn, maar waar ook niemand écht op zit te wachten. Kortom: een website waar mensen snel weer weg zijn.

 

Om tot goede keuzes te komen, moet je de waarom van de website helder krijgen. Wat voegt het toe aan het web? Voor wie is ‘ie bedoeld, wat is de belofte die je hen doet? 

Behalve nieuwe websites ontwerpen, nemen we ook geregeld bestaande sites onder de loep. Websites die niet helemaal, of helemaal niet functioneren. We zien dan vaak terug dat het ‘waarom’ van de website gaandeweg uit het oog is verloren (of nooit geformuleerd was). In dit artikel vertellen we je graag over zo’n project, hoe we dat hebben aangepakt en wat we ervan hebben geleerd.

Wat was de vraag?

Tweedewereldoorlog.nl is een website van het Veldberaad WO2; een netwerkorganisatie waarin onder andere het Comité 4 en 5 mei, het NIOD en Stichting Oorlogsbronnen samenwerken. Ondanks de expertise en intenties van het Veldberaad ontbreekt het de website aan een duidelijke positionering. Na verloop van tijd is het een onoverzichtelijke verzamelplek van informatie geworden. We kregen de opdracht om deze website fundamenteel te herzien en er een toekomstbestendige visie op te ontwikkelen.

Hoe hebben we dat aangepakt?

Om een goed begrip van de geschiedenis van de website te krijgen, bestudeerden we vroegere visiedocumenten, analyses en rapporten. We interviewden betrokken partijen van het Veldberaad, docenten geschiedenis en algemeen geïnteresseerden. We doken in het digitale umfeld van de website en bezoekers om tot een gefundeerd strategisch kader en visie te komen. Eentje met flinke ambities, maar haalbaar met de expertise van het Veldberaad. 

De huidige website onderwierpen we aan een uitgebreide scan, waarbij we deze toetsen aan de strategie en scores gaven voor ontwerp, gebruiksvriendelijkheid, inhoud en wensen van de doelgroep.

Wat waren de grootste inzichten?

De huidige website biedt goede informatie, maar heeft geen duidelijk bestaansrecht. Waarom is het belangrijk om deze informatie te delen? Waar dient die informatie toe, wat kun je ermee? Als die vraag onbeantwoord blijft, krijgt de website geen richting. 

Bovendien: het vinden van informatie rondom WO2 is weliswaar een belangrijke behoefte van veel bezoekers, maar andere websites voorzien daar al ruimschoots in. Wat die websites heel weinig doen, is een interessante vertaalslag slaan op die informatie. Wat kunnen we ervan leren? En hoe werkt alles door in huidige gebeurtenissen? Daar ligt een grote kans voor Tweede Wereldoorlog.nl.

Hoe nu verder?

Op basis van alle gedane inzichten ontwikkelden we drie verschillende websitescenario’s voor de toekomst. Als je alle lessen meeneemt, welke vorm kan de website kan krijgen? Deze scenario’s dienen om het Veldberaad te inspireren en prikkelen, en aan de slag te gaan met een geheel nieuwe versie van tweedewereldoorlog.nl.

 

Ook je website onder de loep laten nemen?

Stuur een berichtje naar Rozemarijn Koopmans