We lanceren Spot de Gifwolk voor Greenpeace

mei 22, 2023

Het online meldpunt waarop heel Nederland toezicht kan houden op de illegale uitstoot van Tata Steel.

Op de website Spot de Gifwolk is 24 uur per dag een livestream te zien van drie webcams die op de Tata Steel fabrieken zijn gericht. Daar ontsnapt meerdere keren per dag illegaal giftige, kankerverwekkende bruine, gele, zwarte of oranje rook uit. Wie zo’n wolk ziet, hoeft alleen maar op de meldknop te drukken. Daarmee wordt een collectief track-record aangelegd – de Tata-Data. Greenpeace draagt dat over aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de handhaver van Tata Steel. Mensen kunnen live meekijken en twaalf uur versneld terugkijken.

Van onvrede naar actie
Kooksfabriek 2 rookt en lekt aan alle kanten. Lang niet alle gifwolken worden door Tata Steel gemeld, terwijl ze daar wel toe verplicht zijn. De Omgevingsdienst heeft een personeelstekort, ook omwonenden kunnen niet dag in dag uit naar de beelden kijken. We hebben daarom met veel toewijding gewerkt aan een plek waarop de hele samenleving de groeiende onvrede over Tata Steel kan omzetten in actie.

Dwangsommen
Als de Omgevingsdienst illegaal uitgestoten stoffen vaststelt, wordt Tata Steel een dwangsom opgelegd à €100.000. Tata heeft er al drie betaald. Bij vijftien dwangsommen is de maat vol, en moet de kooksfabriek dicht. Daarom zet Multitude met
Spot de Gifwolk vol in op de macht van de massa: wie een gifwolk heeft gemeld kan diens wolk ook delen op social media. Zo verspreidt Tata vanaf vandaag ook digitale gifwolk, maar nu tegen zichzelf.

“Ik vind het onbestaanbaar dat Tata Steel maar door blijft gaan met het lekken van gifwolken. “Als ontwerper is het heel tof om bij te dragen aan het stoppen hiervan.”
Andrea Vendrik, Visual Designer bij Multitude

“De gezondheid van omwonenden moet voorop staan, dat betekent dat Tata Steel de meest ziekmakende onderdelen moet sluiten. Als de overheid na decennia van vervuiling niet effectief kan handhaven, dan doen we het samen met Frisse Wind.nu en vele supporters.”
Faiza Oulahsen, Hoofd Klimaat & Energie bij Greenpeace Nederland