Made by 020

Het online platform voor ambitieuze mbo'ers

Made by 020 is het eerste buitenschoolse programma voor ambitieuze mbo’ers in Amsterdam. Deelnemers werken aan maatschappelijke challenges in Amsterdam, en leren zo netwerken en hun talenten ontwikkelen. Wij ontwikkelden de branding door, en ontwierpen een online platform voor alle studenten, docenten en bedrijven die meedoen aan het programma. Tijdens de trajecten ontwikkelen we wervings- & activatiecampagnes, en geven we workshops design thinking & ideation aan de deelnemers.

Om op te vallen op de arbeidsmarkt heb je veel skills nodig. Die leer je niet alleen op school.


SluitenMeer lezen

Nederland worstelt met een groeiende kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleiden. Studenten in het hbo- en wo-onderwijs kunnen aan prestigieuze programma’s en studentenverenigingen deelnemen, maar deze mogelijkheden hebben mbo’ers vaak niet. Toch moeten ook zij zich aan kunnen passen op een snel veranderende arbeidsmarkt. En om op die dynamische arbeidsmarkt goed te kunnen functioneren en op te vallen, moet je flexibel zijn en over de juiste vaardigheden beschikken. Die leer je niet alleen op school en uit een boek.

Mbo-studenten verdienen dezelfde kansen als hbo’ers en wo’ers bij het opbouwen van waardevolle netwerken en arbeidsmarktvaardigheden. Made by 020 is het eerste Amsterdamse netwerk voor mbo-studenten en bedrijven, waarin zij zichzelf en hun netwerk kunnen ontwikkelen. Zo kunnen jaarlijks 100 mbo’ers in Amsterdam de challenges voor het bedrijfsleven oplossen terwijl ze leren van o.a. ceo’s, politici en succesvolle mbo’ers in het bedrijfsleven.

In al Multitude’s ontwerpen zit een duidelijke lijn. Doordat ze actief met ons meedenken krijgen we echt waardevolle adviezen in de trajecten. En dankzij hun creativiteit wordt het programma zichtbaarder, zodat het voor studenten, bedrijven en de gemeente Amsterdam nog duidelijker is wat onze meerwaarde is.

Maisha van Pinxteren projectleider Made by 020