eu-citizen.science

Om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek hoef je geen professor te zijn.

Als gewone burger bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Citizen science is in opmars. Want zodra wetenschappers en burgers samenwerken ontstaat een inclusiever, opener, en breder onderzoeksveld. Zo kan meer data sneller verzameld worden, en wordt het maatschappelijk draagvlak voor nieuw beleid groter.

Wij maakten de branding voor eu-citizen.science; de nieuwe citizen science hub in de Europese Unie. Tientallen universiteiten, natuurhistorische musea en andere instellingen gaan onderzoek doen mét burgers in 14 EU-landen. Dit onderzoek gaat grenzen over – letterlijk, tussen landen, maar ook tussen disciplines, sectoren en overheden. Daarom ontwierpen we een visuele identiteit die de stakeholders samenbrengt, en waarmee gelaagde kennis op een sterke manier gedeeld kan worden.

Om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek hoef je geen professor te zijn. Sterker nog, als burger ben je van grote waarde.


SluitenMeer lezen

Burgers zijn kritischer over wetenschappelijk onderzoek, maar hechten er ook meer belang aan en willen er meer bij betrokken worden dan vroeger. Daarom schakelen wetenschappers steeds vaker burgers in bij hun onderzoeksprojecten – bijvoorbeeld bij het digitaliseren van archieven, of het meten van luchtkwaliteit. Zo kan meer data sneller verzameld worden, en is het maatschappelijk draagvlak voor nieuw beleid groter.

Zodra wetenschappers en burgers samenwerken ontstaat een inclusiever, opener, en breder onderzoeksveld. Zo kan meer data sneller verzameld worden, en wordt het maatschappelijk draagvlak voor nieuw beleid groter. Ecsite is de Europese community hub van universiteiten, natuurhistorische musea en andere wetenschappelijke instellingen. Ze richten zich volledig op het ontwikkelen van burgerwetenschap in Europa, en wij maakten de branding waarmee ze aan de slag gaan.