Multitude

24 augustus

Verschilmaker Sjoerd den Besten (CJP) vertelt

Als we in een betere wereld willen leven hebben we verschilmakers nodig. Verschilmakers zijn mensen en organisaties die zien dat iets beter, schoner of eerlijker kan en zich daar sterk voor maken. Aan het woord: Sjoerd den Besten, creative producer bij CJP.

Wat is je achtergrond?
Ik heb Lifestyle & Design aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam gestudeerd, maar ik was er vrij snel achter dat conceptontwikkeling me beter ligt dan de uitwerking. Ik organiseer en bedenk liever. Ook tijdens mijn stages merkte ik dat ik het veel leuker vind om ervoor te zorgen dat een creatief proces ‘werkt’. Na mijn afstuderen kon ik aan de slag bij Het Nieuwe Instituut waar ik productie deed voor tentoonstellingen. Ook heb ik een tijdje als producer voor fotograaf Ari Versluis gewerkt.

Ik wilde graag in de creatieve sector blijven, maar wel in een organiserende rol. Die bleek bij CJP te liggen. Ik begon hier als Traffic Manager, nu ben ik Creative Producer. Als Traffic Manager zorgde ik ervoor dat alle interne en externe processen op elkaar aansloten. Als er een nieuwsbrief de deur uit moest zorgde ik dat dat op tijd gebeurde en dat de content niet te eenzijdig was, bijvoorbeeld door alleen maar evenementen in Amsterdam te vermelden. Ik houd ervan om kwaliteit en consistentie te bewaken.

Nu ben je Creative Producer. Wat houdt dat in?
Het liefst ben ik bezig met het bewaken van de communicatielijnen die CJP uitzet. Ik denk dat daar veel in te winnen was en is. We bestaan al 56 jaar en hebben een mooie geschiedenis om op terug te kijken. Tegelijkertijd moeten we vechten om de aandacht van een jong publiek dat niet warm loopt voor een standaard museumbezoek. We werken constant aan een cultureel aanbod waar jongeren wél enthousiast van worden. Waar je een 24-jarige mee op de bühne krijgt verschilt nogal eens, dus we moeten creatief denken zonder dat we ons CJP-dna verliezen. Het gevaar schuilt erin dat je zoveel experimenten naast elkaar laat lopen dat je als organisatie niet meer herkenbaar bent. Ik denk graag na over hoe consistentie kunnen behouden binnen onze huisstijl.

Wat is die missie precies?
Ik ben ervan overtuigd dat cultuur je op een andere manier naar de wereld om je heen laat kijken. Een film of een tentoonstelling kan je inspireren, activeren, ontroeren, of je laten ontsnappen. Dat is iets universeels. Heel kwaad worden van een documentaire zet verandering in werking, al is dat maar op kleine schaal. Zo’n ervaring kan lang in iemands leven doorsudderen, het kan denkbeelden veranderen. Dat gun ik iedereen, zeker op een leeftijd waarop de wereld extra verwarrend kan zijn.

Je richt je op een doelgroep die net met cultuur in aanraking komt.
Ja, en dat is best een lastige groep om te bereiken. Elke 18-jarige leerling in Nederland krijgt van CJP een cultuurkaart of een MBO-Card. Daar hoeven ze niks voor te doen, die krijgen ze in de klas. Dat maakt het meteen een beetje suf. Je krijgt het op school en het gaat over cultuur, dat is niet de meest sexy combinatie. Er alleen al voor zorgen dat iedereen z’n envelop openmaakt en z’n pas activeert is een grote uitdaging. En ik kan het me helemaal voorstellen, toen ik zelf op de middelbare school zat ging ik heus wel eens naar een museum, maar ik was vooral bezig met stiekem roken en verliefd zijn. De belevingswereld van een jongere draait nou eenmaal niet primair om cultuur. Maar er zijn wel degelijk manieren om ze te prikkelen.

Cultuur een plek laten veroveren in de belevingswereld van jongeren lijkt me best een uitdaging.
We werken constant aan een mix van lifestyle en cultuur. Lifestyle is over het algemeen laagdrempeliger en spreekt daardoor gemakkelijker jongeren aan. Als CJP-lid krijg je bijvoorbeeld ook korting bij winkels. Door die mix binden we jongeren aan ons en kunnen we ook ‘cultureel nieuws’ zenden. Daarnaast zijn we continu bezig met het relevant maken van culturele evenementen, door erover te communiceren/schrijven/presenteren op een manier die past binnen de belevingswereld van onze doelgroep.

Volgens mij is die mix ook veel spannender.
Ja dat is het ook. Onze culturele partners eisen dat ook niet van ons, ze bereiken door CJP een jongere doelgroep die ze anders niet of lastig zouden bereiken. Begrijp me niet verkeerd; als we een evenement organiseren in een museum loopt het daar niet automatisch storm. Maar we hebben wel een enorm ledenaantal dat we überhaupt kunnen laten weten dat dat specifieke museum bestaat. Dat is uniek in Nederland.

Hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld Museumnacht?
Ik vind dat een geweldig concept, het dwingt musea uit hun schulp te kruipen en na te denken over het verlagen van hun drempel. Er zitten veel raakvlakken tussen hun missie en de onze.

Je werkt zelf ook aan dat soort formules, met DECODED maakt CJP het IFFR in Rotterdam bereikbaar voor een groep die daar normaal gesproken niet snel heen gaat.
We zoeken graag naar haakjes in de bestaande culturele infrastructuur die we voor jongeren kunnen inzetten. Ik ben bijvoorbeeld heel trots op hoe we DECODED hebben gerealiseerd. Binnen CJP heeft elke afdeling concreet bijgedragen aan de totstandkoming van het programma, van het bedenken van de naam tot de programmering en de zichtbaarheid in de stad. CJP beschikt over de slagkracht om zo’n plan van A tot Z te laten werken. Ook de manier waarop we met jullie samenwerken draagt daaraan bij. Als we bij CJP iets bedenken is het erg waardevol om met een ontwerpbureau te werken dat instinctief precies aanvoelt wat er voor nodig is om het programma tot leven te laten komen.

Eerder werkten we samen aan de Culturele Coalitie.
Ja, toen gebruikten we de landelijke verkiezingen van 2016 om onze doelgroep te inspireren. In de aanloop naar de verkiezingen kon je je voorbereiden met een culturele programmering die zich specifiek richtte op jongeren en hun invloed op de politiek. We wilden onze leden bewust maken van ‘de macht van de millennial’. Dat bleek best ingewikkeld omdat er 2 boodschappen in de campagne zaten: 1: ga stemmen, 2: word lid van CJP en verruim je blik met ons. Doordat we steeds zoeken naar nieuwe invalshoeken om het CJP verhaal mee te laden kan onze eigen boodschap wel eens naar de achtergrond verdwijnen. Voor De Culturele Coalitie had ik graag wat meer tijd gehad om die campagneboodschap aan te scherpen.

Jullie bestaan 56 jaar. Hoe blijven jullie op de hoogte van de behoeften van jongeren?
De mensen die bij CJP werken zijn over het algemeen ook jong, dat is nodig om op een natuurlijke manier met onze leden te kunnen klankborden. We hebben een hoge doorloop die voor veel frisse input zorgt, onze stagiair(e)s zijn daarom erg belangrijk. En we organiseren af en toe focus groups om te testen of onze concepten werken. Die envelop waarin leerlingen hun CJP-pas krijgen leggen we bijvoorbeeld graag voor aan zo’n groep: wat vind je hiervan, zou je dit openmaken, wat vind je van de prijzen die je kunt winnen? Daar leren we veel van. Dan blijkt bijvoorbeeld dat studenten liever kans maken op 30 sneakers dan op 1 laptop, en dat dat een sterke drijfveer is om je pas te activeren. Dat bedenk je niet achter je computer.

Kun je nog een voorbeeld noemen van een campagne waarvan de uitkomst je totaal verraste?
CJP was een aantal keer co-host van de OperaFlirt, een samenwerking met De Nationale Opera & Ballet. Die avonden verkochten heel snel uit. Dat zag ik niet aankomen, opera ervaar ik zelf altijd als een van de meest hoogdrempelige vormen van cultuur. Het concept was ook niet te bedacht, je kon kennismaken met de opera, dat was de flirt. Op een of andere manier maakte die naam nieuwsgierig en werkte die actie daarom zo goed. Als je op een laagdrempelige manier weet te communiceren met je doelgroep kan alles werken.

Ik vind het te gek dat we jongeren zo op plekken kunnen krijgen die niet in hun culturele systeem voorkomen. In Nederland gebeurt en bestaat zoveel, het is onze missie bij CJP om dat aanbod op een nieuwe manier toegankelijk te maken. Jongeren vertrouwen daar ook op; als CJP de afzender is van een actie denken ze: kennelijk is dit ook voor mij bedoeld. Als jongere bestel je niet snel op eigen houtje operakaartjes, maar je wilt wel naar een OperaFlirt met CJP. Daarin ligt onze kracht. 

'Als we bij CJP iets bedenken is het erg waardevol om met een ontwerpbureau te werken dat instinctief precies aanvoelt wat er voor nodig is om het programma tot leven te laten komen.'

Sjoerd den Besten CJP

Onze nieuwsbrief

Geen spam.
Wel up to date
over ons werk.

Gelukt!

Bedankt voor je inschrijving.

Meer talks

Interview

Koffie met... Anne!

Terug van weggeweest: Koffie Met!

Nieuws

Maak kennis met Amir!

Multitude breidt uit met een front-end developer.