Wie is eerst aan de beurt?

Een klein poppetje kijkt naar een veel grotere versie van zichzelf in een staand schilderij.
april 26, 2022

Sta je dan met je goede gedrag en je nieuwe impact report als er weer een alarmerend IPCC rapport uitkomt. Je eigen invloed op een betere wereld lijkt soms tergend klein – ontmoedigend bijna. Toch is dit schijn: onderschat nooit de kracht van goed samenwerken.

Want wie zet de eerste stap? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor een duurzamer en ethischer leven? Bij de consument, de overheid of een organisatie? Vingerwijzen is in ieder geval niet de oplossing. Want zoals dit artikel van de NOS al aangeeft, iedereen is klaar voor verandering maar wacht op de ander. Consumenten voelen dat ze het in hun eentje, met verantwoordelijke keuzes, moeten opnemen tegen de status quo. Ze willen vaak wel, maar weten niet hoe. En dat is precies het moment waar jij als verschilmaker aan bod komt.

Want als ethisch merk heb je de ultieme kans juist deze mensen samen te brengen, en te laten werken aan collectieve impact. Het huidige systeem is niet klaar voor een transitie – dat zal ook nog wel even duren – en daarom zijn er organisaties nodig die in de tussentijd bereidwillige mensen kunnen verenigen. Met Ava, bijvoorbeeld, hebben we laten zien dat er een grote groep mensen rondloopt met vragen, en die antwoorden bij Ava vinden.

Waar in de oude economie organisaties en consumenten een eenrichtings-transactie aangaan, hebben organisaties en eindgebruikers in de nieuwe economie een gelijkwaardige relatie. Zo zien we dat bijvoorbeeld terug bij Fairphone, die haar eindgebruikers volledige controle geeft over hun eigen telefoon door een eigen reparatie kit mee te sturen. Overeenkomsten en verschillen vervagen zo, beide partijen kunnen leren van elkaar. Een organisatie kan niet meer verwachten dat een consument de markt duwt, of andersom. Iedereen is even verantwoordelijk.

En daarin is samenwerken de sleutel tot succes. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld degrowth (consuminderen) stimuleren door consumenten aan te moedigen alleen producten te kopen die ze echt nodig hebben, en kan een consument vervolgens de juiste keuze maken in de winkel. Dit is een gedragsverandering die haaks staat op ons huidige manier van consumeren; die transitie gaat dus ook niet over één nacht ijs. De strategie van een organisatie moet net zo duurzaam zijn als de diensten of producten van de organisatie zelf. Bij Multitude ontwikkelen we daarom strategieën die niet alleen voor vandaag of morgen relevant zijn, maar voor de komende jaren. Dit doen we dankzij de Brand the Change methode, waarin we dieper ingaan op alle stakeholders – dus óók je eindgebruikers – en zo iedereen samenbrengen om het gat te dichten tussen eindgebruiker en organisatie.

Nieuwsgierig naar de Brand the Change methode?

Rozemarijn kan je er alles over vertellen!

Stuur een berichtje naar Rozemarijn