Koffie met… Nick!

december 12, 2019

Bij Multitude zijn we niet alleen een hecht team, maar ook allemaal individuen met een eigen verhaal. Samen werken we aan de vooruitgang naar een mooiere en betere toekomst, en helpen we sterke, verantwoorde merken hun duurzame droom te realiseren. Maar waar komt deze passie vandaan? Wat zijn onze persoonlijke beweegredenen om bij Multitude te werken, en vooral, waar streven we naar?

 

Maak iedere week nader kennis met Multitude, door de ogen van één van de teamleden. Vandaag; koffie met onze mede-oprichter Nick Topp.

Hoe sta jij als mede-oprichter en artistiek directeur centraal binnen de missie en visie van Multitude?
De missie en visie van Multitude is om vorm te geven aan verschilmakers, omdat zij bijdragen aan een positieve toekomst. Wij vinden dat deze mensen en organisaties meer gezien moeten worden. Ontwerp, maar ook steeds meer de toon en stem, zijn hier een belangrijk onderdeel van. We faciliteren voor verschilmakers een groter podium zodat zij een groter bereik kunnen krijgen, maar ook meer maatschappelijke en sociale impact kunnen maken. De missie van Multitude is om dit voor zoveel mogelijk verschilmakers en impactgedreven organisaties te doen. Daarbinnen heb ik mijzelf ontwikkeld om de juiste vorm te vinden voor de juiste verschilmaker. En ook te weten en te zien hoe die vorm wordt geïmplementeerd en vooral ook wat gebruikers ermee kunnen, niet alleen in de maatschappij en het straatbeeld, maar ook online. Mijn rol is om dat steeds te toetsen en daar ook nieuwe vormen voor te bedenken, omdat ik er in geloof dat je als verschilmaker juist een nieuwe norm moet creëren op basis van vorm. Als mede-oprichter van Multitude zijn we daar altijd mee bezig geweest binnen Multitude. Mijn focus daarbinnen ligt op creatie, samen met iedereen die hier werkt natuurlijk. Samen vertalen we die strategieën naar vorm.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?
Meestal breng ik ‘s ochtends mijn zoon naar de opvang, nadat ik veel te vroeg opsta. Soms blijft hij thuis met zijn moeder of met oma. Dan kom ik meestal tussen 8 en half 9 aan op kantoor. Dan drink ik altijd eerst een kopje koffie terwijl ik mailtjes beantwoord en kleine to-do’s probeer weg te werken. Vervolgens start ik aan de langere projecten. Het kan zijn dat ik zelf aan het ontwerpen ben, of UX trajecten aan het doen ben. Natuurlijk komen hier ook veel overleggen aan te pas met de andere ontwerpers. Vaak bekijk ik ook hun werk, of besteed ik tijd aan het doen van onderzoek voor projecten. Dit doe ik eigenlijk heel de dag door. Tussendoor zijn er ook vaak afspraken ingepland, zoals presentaties voor opdrachtgevers, kick-offs voor nieuwe projecten of workshops voor het ontwikkelen van websites. Eigenlijk verschilt elke dag heel veel, maar ook weer niet, haha.

“Ik denk dat de wereld beter zou worden als het grootste deel van de mensen eerst anderen zou helpen voordat ze aan zichzelf denken.”
Mede-oprichter en creative director

Waar droomde je van toen je klein was, en hoe heeft dat bijgedragen aan het werk dat je nu doet? 
Ik had als kind niet echt een droom om iets heel specifieks te worden. Maar ik vond het wel altijd heel leuk om te tekenen, zowel dingen die ik in boeken zag natekenen als inspiratie opdoen en zelf iets nieuws te creëren. Ik was eigenlijk altijd wel met tekenen bezig. In die zin was mijn keuze dus snel gemaakt om voor de kunstacademie te gaan in plaats van een sociale studie waar ik ook wel interesse in had. Ik was vrij snel overtuigd omdat ik het altijd wel leuk vond om dingen te maken. Dat klinkt heel cliché, want ik kan bijvoorbeeld echt niet klussen, dus op die manier dingen maken kan ik niet. Maar ik denk dat ik wel redelijk fantasierijk ben, om het zo maar te zeggen. Dus als het vroeger op papier was, kon ik altijd wel dingen dingen verzinnen en die ook omzetten naar iets beeldend. Ja, eigenlijk was het heel logisch dat ik een grafisch ontwerp studie ging doen en uiteindelijk ook grafisch ontwerper werd. Maar ik had niet echt een specifieke droom.

Kan je zeggen dat er iets uit je jeugd heeft bijgedragen aan de wil om voor verschilmakers te werken? 
Nou, wat ik al zei, ik was altijd al geïnteresseerd in sociaal-maatschappelijke problemen en hoe ontwerp kan bijdragen aan oplossingen ervoor. Ook hoe ontwerp een betekenis van iets kan veranderen en hoe het wordt geïnterpreteerd binnen verschillende culturen of maatschappijen heeft me altijd gefascineerd. In die zin is het misschien een logisch vervolg dat wij die stap hebben genomen om ons daar als ontwerpers op te focussen.

Wat vind je het meest inspirerend aan het werk dat je doet?
Wanneer opdrachtgevers ons vragen om dingen voor ze te maken, om dingen te creëren, dat vind ik het leukste om te doen, vooral samen met anderen. En om dan te laten zien aan mensen. En hopelijk zijn ze er heel blij mee en begrijpen ze het, wat gelukkig vaak het geval is, haha. Maar ja, dat moment dat wij echt iets maken dat iemand anders zelf niet kan. Wij kruipen dan in iemands anders gedachten en vertalen diens ideeën naar iets zinvols, iets dat een impact maakt en dat mensen begrijpen. Dat vind ik het leukste om te doen en vooral de reacties die daarop volgen zijn altijd inspirerend.

Wat doe je op je vrije dagen?
Op mijn vrije dag doe ik het liefst iets leuks met mijn zoon Madé (1,5) of sta ik lekker in de keuken. Het liefst Aziatisch eten; Japans, Koreaans, noem maar op. Op zaterdagen voetbal ik altijd. Ik sport heel graag. Wel steeds minder dan vroeger, maar ik ga nog steeds redelijk vaak. Ik merk dat ik ook weer vaker wil tekenen in mijn vrije tijd, hoewel ik er nog niet heel veel aan toe kom. Maar doordat het team flink is gegroeid in de afgelopen tijd heb ik nu meer een aansturende rol. Dat maakt dat ik in mijn vrije tijd weer meer behoefte heb om creatief bezig te zijn!